Organisation
IBK Runsten
Norra Järvstavägen 24 A
804 29 Gävle
Tfn: 070 - 99 444 86
Fax: 026 - 495 30 05
Föreningsnummer: 28 102 - 58
Bankgiro: 5041-1032
ibk@runsten.nu

Styrelse
styrelsen@runsten.nu
 
Ordförande
Ulf Hedman
070-385 96 10
ulf.hedman@runsten.nu
Kassör
Mathias Bondeson
070-994 44 86
ibk@runsten.nu

 
Sekreterare och vice ordförande
Joakim Rollén
072-574 46 06

joakim.rollen@runsten.nu
Ledamot och sportchef
Ove Lindgren
073-030 61 90
ove.lindgren@runsten.nu
 
Ledamot
Lars Hellström
073-094 78 55
lars.hellstrom@runsten.nu
 
Suppleant
Marcus Johansson
070 - 272 09 91
marcus.johansson@runsten.nu
Suppleant och Ungdomsansvarig
Malin Nordsröm
070-640 61 21
malin.nordstrom@runsten.nu
 


För kontaktpersoner för ungdomslagen, vänligen navigera er fram i menyn till vänster under Ungdom.

Policydokument
Policydokument för Innebandyklubben Runsten