Idrottslyftet - information och hjälp för ungdomsledare 4/11 kl. 19:00
2009-10-26 av: MBo 

Anders Nordén från SISU kommer till oss på kansliet onsdagen 4/11 kl. 19:00. Tag med ideér, frågor och ett öppet sinne. Anders informerar, vägleder och stöttar. Detta är en jättebra möjlighet för Oss och jag hoppas alla ungdomslag tar chansen att ha minst en ledare på plats.

Idrottslyftets inriktning
Huvudinriktningen är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler att idrotta längre upp i åldrarna. Arbetet ska utgå från ett jämställd- och jämlikhetsperspektiv.

För att öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att:

  • Utveckla förbund och föreningar
  • Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
  • Rekrytera och utveckla ledare
  • Samverka med skolan

Läs mer på: http://rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottslyftet/


Tillbaka...