Svara på frågor och Runsten får pengar


Cint gör marknadsundersökningar åt olika företag. Cint skickar via mail ut undersökningar till den som anmäler sig. Genom att du deltar i dessa undersökningar så sponsrar vi din förening! Här köper du inget - du ger av din tid!

Cint sponsrar när du besvarar Cints marknadsundersökningar i framtiden. Varje undersökning ger olika mycket betalt. Storleken på sponsorbidraget står tydligt i mailet du får i samband med de olika undersökningarna.

Klicka här och anmäl dig ...


Ett stort tack att ni väljer att stödja IBK Runsen och dess verksamhet genom att svara på marknadsundersökningar via CInt!